FAMILY DAY

۳۱خرداد
برنامه ریزی دانگ فنگ برای سه برند نیسان در بازار چین

برنامه ریزی دانگ فنگ برای سه برند نیسان در بازار چین

دانگ فنگ برای پیش بُرد اهداف خود در بازار چین، از سه برند نیسان، ونوسیا و اینفینیتی استفاده می‌کند.