China imported

۰۴مرداد
کاهش فروش خودروهای وارداتی در چین

کاهش فروش خودروهای وارداتی در چین

میزان فروش خودروهای وارداتی در کشور چین و در بازه زمانی شش ماه نخست سال 2022 به میزان 25٫6 درصد کاهش یافته است.