SOS

۳۰خرداد
بومی سازی سامانه‌ تماس اضطراری برای کاهش تلفات جاده‌ ای در کشور

بومی سازی سامانه‌ تماس اضطراری برای کاهش تلفات جاده‌ ای در کشور

طراحی بومی سامانه تماس اضطراری خودرو‌ها برای کاهش میزان تلفات جاده‌ای و ارتقای ایمنی خودرو‌ها یکی از اولویت‌هایی است که در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در حال پیگیری است.