EVOGO

۳۱خرداد
گسترش سرویس تعویض باتری کاتل در چین
تعویض باتری خودروی برقی در یک دقیقه

گسترش سرویس تعویض باتری کاتل در چین

کاتل سرویس تعویض سریع باتری در چین را گسترش می‌دهد. در این سرویس که به نام EVOGO شناخته می شود؛ تنها در یک دقیقه بسته باتری های خودرو تعویض خواهد شد.