بهمن دیزل

۲۱مرداد
شرایط فروش نقدی محصولات بهمن دیزل – مرداد 1401

شرایط فروش نقدی محصولات بهمن دیزل – مرداد 1401

فروش نقدی محصولات شرکت بهمن دیزل با قیمت جدید از روز دوشنبه مورخ 1401/05/24 ساعت 10 صبح تا زمان تکمیل ظرفیت فعال خواهد بود.

۲۳خرداد
فروش نقدی کامیون و کامیونت های بهمن دیزل – خرداد 1401

فروش نقدی کامیون و کامیونت های بهمن دیزل – خرداد 1401

به گزارش خودروم (khodrom.ir)، شرکت بهمن دیزل شروطی را مطابق موارد مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه که ذیلا تشریح شده، قرار داده است که در صورت ثبت نام مغایر با شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه، ثبت نام متقاضی از سوی شرکت بهمن دیزل به صورت یکطرفه فسخ خواهد شد و وجه واریز شده […]