Siemens

۰۲مرداد
افتتاح آزمایشگاه تحقیقاتی خودروهای پاک زیمنس در چین

افتتاح آزمایشگاه تحقیقاتی خودروهای پاک زیمنس در چین

آزمایشگاه تحقیق و توسعه کامل بهره‌وری انرژی خودروها با همکاری مشترک مرکز نوآوری فناوری خودروهای انرژی جدید چین و زیمنس آلمان در پکن افتتاح شد.