German

۲۵تیر
خودروساز چینی نیو وارد بازار آلمان می‌شود
قدم اول برای فتح اتحادیه اروپا

خودروساز چینی نیو وارد بازار آلمان می‌شود

خودروساز چینی نیو تا اواخر سال 2022 وارد بازار آلمان شده و برنامه‌های خود برای حضور در تمام اتحادیه اروپا را دنبال خواهد کرد.