Chenglong H5

۲۲تیر
دانگ‌فنگ چنگ لانگ H5 ؛ اولین کامیون سنگین خودران چینی

دانگ‌فنگ چنگ لانگ H5 ؛ اولین کامیون سنگین خودران چینی

دانگ فنگ لوژو به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های گروه دانگ فنگ، مجوز تردد اولین کامیون خودران چینی را دریافت کرد.