Voyah

۰۶مرداد
تصاویر جاسوسی سدان وویا H53 منتشر شد

تصاویر جاسوسی سدان وویا H53 منتشر شد

برند چینی وویا نسخه تولید خودروی مفهومی i-Land را با نام وویا H53 به تولید رسانده و اکنون تصاویر جاسوسی این سدان بزرگ منتشر شده است.