hydrogen

۳۱خرداد
برنامه ریزی شانگهای برای تردد 10 هزار خودروی هیدروژنی

برنامه ریزی شانگهای برای تردد 10 هزار خودروی هیدروژنی

شانگهای برای توسعۀ صنعت ساخت خودروهای هیدروژنی، برنامه‌ریزی‌های میان مدت و بلند مدتی برای سال‌های 2022 تا 2035 تدوین کرده و به این ترتیب چین را برای رسیدن به اهداف صنعت حمل و نقل، از جمله کاهش گازهای گلخانه‌ای یاری می‌رساند.