پیش بینی

۲۴خرداد
پیش بینی افزایش 40 درصدی قیمت خودرو تا پایان سال

پیش بینی افزایش 40 درصدی قیمت خودرو تا پایان سال

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: در سال پیش رو حدود 40 درصد افزایش قیمت خودرو پیش‌بینی می‌شود.