پلاک

۰۲تیر
عدم شماره‌ گذاری برخی از خودروها به دلیل ناهماهنگی!

عدم شماره‌ گذاری برخی از خودروها به دلیل ناهماهنگی!

اختلاف نظر بین خودروسازان و سازمان‌های استاندارد و محیط زیست و البته پلیس بر سر مصوبات مربوط به اسقاط و مصرف سوخت، سبب شده شماره‌گذاری برخی خودروهای داخلی متوقف شود.