پردیس علم و فناوری خودرو

۲۲تیر
پردیس علم و فناوری خودرو برای تقویت صنایع خودروسازی

پردیس علم و فناوری خودرو برای تقویت صنایع خودروسازی

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم گفت: با عملیاتی شدن ایده ایجاد پردیس یا پارک علم و فناوری تخصصی خودرو، توان شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت نظام‌مند در اختیار شرکت‌های خودروسازی قرار می‌گیرد و زمینه تقویت صنایع خودروسازی فراهم می‌شود.