پرداخت خلافی

۰۶تیر
چگونه خلافی خودرو بگیریم ؟ بررسی مراحل و روش های گوناگون

چگونه خلافی خودرو بگیریم ؟ بررسی مراحل و روش های گوناگون

برای کسی که خلافی 20 هزار تومانی دارد، پرداخت این مبلغ کمی جالب به نظر نمی‌رسد. اگر بخواهید از طریق پلیس+10 هم اقدام کرد که 30 هزار تومان باید پرداخت. در این موقعیت، مالکان خودور از خود می‌پرسند که آیا راهی وجود دارد که هیچ مبلغی را نیاز نباشد که پرداخت کرد؟ بله و آن استفاده از سایت راهور است. روشی که به عنوان یکی از مطمئن‌ترین روش‌ها معرفی می‌شود. در ادامه این مطلب چگونگی استعلام و پرداخت خلافی بدون پرداخت هزینه‌ای اضافه تر را برای شما نوشته‌ایم.