ورود اولین محموله پیکاپ تاگا به ایران

به تازگی اولین محموله وارداتی از پیکاپ تاگا توسط صنایع خودروسازی پادرا وارد کشور شده است.