دلیل صف های طولانی پمپ بنزین ها چیست؟

رئیس انجمن کارفرمایی شرکت های زنجیره ای تامین و توزیع فرآورده های نفتی کشور گفت: علت اصلی صف‌های طولانی در جایگاه‌ها ناکارآمد بودن و منسوخ شدن سیستم‌های کارت خوان است.