افتتاح خانه اسکوتر در تهران

شهردار منطقه 4 تهران گفت: امروزه توسعه حمل و نقل پاک از اولویت های مدیریت شهری به شمار می رود و در این راستا خانه اسکوتر برای خدمت رسانی به شهروندان افتتاح شد.