صمت باز هم آمار خودرویی را منتشر نکرد

در حالی که سومین ماه از سال نیز رو به پایان است، وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان از انتشار آمار مربوط به تولید و کیفیت خودروهای داخلی سر باز می‌زند.