افزایش 228 درصدی تعداد نازل‌های شارژ خودروهای برقی در چین

تعداد ایستگاه ها و نازل‌های شارژ خودروهای برقی در چین، افزایش چشمگیری داشته است.