بی‌وای‌دی سیل(Seal) وارد بازار چین شد / رقیب مستقیم تسلا مدل 3

خودروسازی بی‌وای‌دی پیش فروش مدل سیل(Seal) را در بازار چین آغاز کرده است.