کروز کنترل تطبیقی(ACC) چیست و چگونه کار می‌کند؟

حتماً تاکنون نام کروز کنترل تطبیقی یا ACC را شنیده‌اید؛ اما شما از نحوه عملکرد این سیستم اطلاع داشته و مزایا و معایب آن را می‌شناسید؟