توسعۀ همکاری جیلی و جیکا با سیستم رانندگی هوشمند ECARX

جیلی با مشارکت شرکت جیکا، برروی توسعۀ سیستم های رانندگی خودکار و ساخت پلتفرم اختصاصی برای تولید خودروهای خودران سرمایه‌گذاری کرده است.