سوکون الکتریکی خواهد شد

ادامه همکاری سوکون و هوآوی با معرفی مدل‌های جدید

گروه خودروسازی سوکون در شهر چونگ کینگ چین استقرار دارد و از همکاری‌های بلندمدت و پایدار خود با کمپانی هوآوی صحبت کرده است.