سورن پلاس
سورن پلاس تاکسی

طرح نوسازی تاکسی های فرسوده تهران آغاز شد

فرایند نوسازی تاکسی‌های فرسوده برای متقاضیان نوسازی خودروهای تاکسی فرسوده شهر تهران به صورت نقدی آغاز شده است.

سورن پلاس
باز ماندگان سمند

تفاوت سورن پلاس با سورن پلاس دوگانه سوز

سورن پلاس و نسخه دوگانه سوز آن کاملاً مشابه با یکدیگر هستند؛ اما تفاوت‌‌هایی کوچک و قابل توجه میان این دو محصول وجود دارد.

بررسی خودرو
مشاهده بیشتر
خودروهای نظامی
مشاهده بیشتر
بازار خودرو ایران
مشاهده بیشتر