با ظرفیت 130 هزار لیتر

آغاز تولید سوخت مصنوعی توسط پورشه

پورشه در کارخانه‌ای مخصوص در شیلی، با استفاده از باد، سوخت مصنوعی eFuel را برای رسیدن به اهداف کربن صفر تولید می‌کند.