تصاویر جاسوسی شاسی بلند سهول QX هیبریدی منتشر شد

تصاویر جاسوسی نسخه هیبریدی سهول کیو ایکس Sehol QX plug-in hybrid منتشر شد و اکنون می توان نگاهی به این شاسی‌بلند جمع و جور انداخت.