سایپا سهند؛ تصاویر و مشخصات فنی

گروه خودروسازی سایپا با حضور در نمایشگاه تحول صنعت خودروسازی، از محصول جدید خود به نام سایپا سهند رونمایی کرد.