سرویس حمل و نقل مدرن اُتو راه اندازی می شود

استارت آپ برقی مدرن اُتو سرویس حمل و نقل اختصاصی خود را راه‌اندازی خواهد کرد و در کسب و کار جدید خود از 10 هزار خودروی استفاده می‌کند.