سرقت 90 درصدی خودروهای داخلی توسط سارقان

چند روزی است که بحث افزایش چهار برابری سرقت‌ها در پنج سال اخیر به یکی از موضوعات داخل در فضای مجازی و رسانه‌ها تبدیل شده است.