محصولات جدید

سایپا دیزل کشنده KX520 و کامیونت فوتون M4 را معرفی کرد

سایپا دیزل در ششمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته از کشنده KX520 و کامیونت فوتون M4 رونمایی کرد.