ترمز ضد قفل

۲۵مرداد
درباره ترمز ضد قفل یا ABS چه می‌ دانید؟

درباره ترمز ضد قفل یا ABS چه می‌ دانید؟

پایگاه خبری خودروم، در این مقاله از سری مطالب دانش خودرو به بررسی ترمز ضد قفل یا ABS، تاریخچه آن، نحوه عملکرد، اجزاء ترمز ABS، تأثیرات به کارگیری آن و قوانین مرتبط به ترمز ضد قفل یا ABS در سراسر جهان پرداخته است.