تاکسی خودران

۱۱مرداد
اکسپنگ ناوگانی از تاکسی‌های خودران خواهد ساخت

اکسپنگ ناوگانی از تاکسی‌های خودران خواهد ساخت

شیائوپنگ فاصله کمی تا تحقق وعده خود برای راه‌اندازی ناوگانی از تاکسی‌های خودران دارد و حالا سه برند اختصاصی برای کسب و کار جدید خود به ثبت رسانده است.