بی پی

۱۴مرداد
غول نفتی BP با همکاری آواتر شبکه شارژ سریع خودرو می سازد

غول نفتی BP با همکاری آواتر شبکه شارژ سریع خودرو می سازد

خودروساز تازه تأسیس آواتر برای توسعه شبکه شارژ خودروهای الکتریکی با غول نفتی و بریتانیایی BP همکاری می‌کند.