بنزین اشخاص

۰۱تیر
خروج طرح تخصیص بنزین به اشخاص از اولویت های دولت

خروج طرح تخصیص بنزین به اشخاص از اولویت های دولت

وزیر اقتصاد و امور دارایی اعلام کرد: طرح «واریز یارانه بنزین به حساب هر ایرانی» از اولویت خارج شده است.