بررسی ایمنی چانگان

۳۰تیر
تست تصادف چانگان یونی تی و دریافت پنج ستاره ایمنی + فیلم
گزینه ایمن سایپا برای بازار ایران!

تست تصادف چانگان یونی تی و دریافت پنج ستاره ایمنی + فیلم

چانگان یونی تی یکی از محصولات احتمالی گروه خودروسازی سایپا در آینده ای نزدیک است؛ اما آیا سایپا محصولی ایمن را برای حضور در بازار ایران انتخاب کرده؟ ما در خودروم به بررسی ایمنی و تست تصادف چانگان یونی تی پرداخته‌ایم.