باز نشدن کیسه هوا

۲۲خرداد
باز نشدن ایربگ 90 درصد خودروهای تصادفی در یک پارکینگ

باز نشدن ایربگ 90 درصد خودروهای تصادفی در یک پارکینگ

رئیس پلیس راهور گفت: فقط در یکی از پارکینگ‌های خودروهای تصادفاتی، 107 دستگاه خودرو وجود داشت، از میان این 107 دستگاه خودرو که تماماً از زاویه جلو یعنی از زاویه مناسب تصادف کردند، ایربگ ۹۷ دستگاه خودرو باز نشده بود!