بازار

۰۴تیر
رکود در بازار فروش خودرو پکن

رکود در بازار فروش خودرو پکن

بازار فروش خودرو در پایتخت چین در رکود به سر می‌برد و داده‌های دریافتی نشان دهندۀ کاهش فروش خودرو در شهر پکن است.