ایستگاه شارژ خودروهای الکتریکی

۰۳مرداد
تعداد نازل‌های شارژ در پکن تا سال 2025 به 700 هزار عدد می‌رسد

تعداد نازل‌های شارژ در پکن تا سال 2025 به 700 هزار عدد می‌رسد

کمیسیون مدیریت شهری شهرداری پکن از برنامه‌ریزی خود برای توسعه شبکه برق این شهر در یک دوره پنج ساله خبر داد.