انجمن واردکنندگان خودرو

۱۰تیر
واردات خودروی ارزان قیمت، رویا است
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

واردات خودروی ارزان قیمت، رویا است

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: امکان واردات خودرو 150 میلیونی برای دولت وجود ندارد.