امکانات

۱۲تیر
کرمان موتور جک J4 برقی را عرضه می کند

کرمان موتور جک J4 برقی را عرضه می کند

کرمان موتور بزودی نسخه الکتریکی خودروی جک J4 را به همراه تغییرات ظاهری و افزودن امکانات بیشتر معرفی خواهد کرد.