الزامات قضایی

۱۱تیر
الزامات حقوقی و قضایی در سامانه یکپارچه فروش

الزامات حقوقی و قضایی در سامانه یکپارچه فروش

به گفته معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، به دلیل تخلفات برخی از خودروسازان در فروش، قوه قضاییه از وزارت صمت خواسته که سامانه‌ای برای جلوگیری از تخلفات تعبیه شود. منوچهر منطقی در این گفت‌و‌گو در پاسخ به سوال مجری برنامه که از وی پرسیده«شایعاتی مطرح است مبنی‌بر‌ اینکه سامانه یکپارچه تخصیص خودرو دچار مشکلات و ایراداتی شده»، تاکید کرده که ابهامی وجود ندارد. در همین حال وزارت صمت به این جمع‌بندی رسیده که عرضه خودرو را تحت کنترل داشته باشد و همه سازنده‌ها یکجا تولیداتشان را ثبت کنند. در واقع سامانه یکپارچه برای این است که چه بخش‌های کوچک (خودروساز‌های کوچک) و چه بخش‌های بزرگ (خودروساز‌های بزرگ) خودروی خود را برای عرضه در این سامانه ثبت کنند.