افزایش فروش

۲۱خرداد
افزایش ۳۰ درصدی فروش گروه جک

افزایش ۳۰ درصدی فروش گروه جک

گروه خودروسازی جک در پنجمین ماه سال ۲۰۲۲ شاهد بهبود حجم فروش ماهانه خود از ماه آوریل بود و این خودروساز چینی در بخش‌ فروش خودروهای پاک و همچنین صادرات خودرو به خارج از خاک چین، با رشد مثبتی مواجه شده است.