افزایش تولید

۱۲تیر
کاهش قیمت خودرو با افزایش تولید توسط خودروسازان

کاهش قیمت خودرو با افزایش تولید توسط خودروسازان

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: زمانی قیمت خودرو در بازار متعادل می‌شود که ماهانه ۱۳۰ هزار و سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تولید شود.