ارز ترجیحی

۰۹مرداد
واردات لاستیک کاهش یافت

واردات لاستیک کاهش یافت

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: با هدفمند سازی یارانه ها، میزان واردات لاستیک خودروهای سنگین، از ۱۷۰ هزار تن به ۵۷ هزار تن کاهش یافت.