آموزش رانندگی

۰۸شهریور
نرخ جدید آموزش رانندگی در سال 1401

نرخ جدید آموزش رانندگی در سال 1401

رئیس اتحادیه آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی تهران از تعیین نرخ آموزش رانندگی معادل ۸۶ هزار تومان برای هر ساعت در سال جاری خبر داد