آمار خودرویی

۲۴خرداد
صمت باز هم آمار خودرویی را منتشر نکرد

صمت باز هم آمار خودرویی را منتشر نکرد

در حالی که سومین ماه از سال نیز رو به پایان است، وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان از انتشار آمار مربوط به تولید و کیفیت خودروهای داخلی سر باز می‌زند.