آلمان

۲۵تیر
خودروساز چینی نیو وارد بازار آلمان می‌شود
قدم اول برای فتح اتحادیه اروپا

خودروساز چینی نیو وارد بازار آلمان می‌شود

خودروساز چینی نیو تا اواخر سال 2022 وارد بازار آلمان شده و برنامه‌های خود برای حضور در تمام اتحادیه اروپا را دنبال خواهد کرد.