لیست قیمت انواع تراکتور – خرداد ۱۴۰۱
منتشر شده در ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۵۶

افزایش قیمت جدید تراکتور پس از تائید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفته است.

به گزارش خودروم و به نقل از اخبار خودرو، درخواست افزایش قیمت محصولات تراکتورسازی از حدود یک ماه پیش و بر اساس افزایش هزینه‌های تولید توسط کارخانه تراکتورسازی به سازمان حمایت ارسال شده بود.

تاریخ قیمت گذاری : ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

ردیف کد نام محصول قیمت نهایی (به ریال)
تراکتورهای سنگین و متوسط
۱ تراکتور کشاورزی ITM ۴۱۲۰ ۴WD ۶,۰۱۴,۴۹۳,۲۳۹
۲ تراکتور کشاورزی ITM ۳۹۹ ۲WD ۳,۸۰۷,۴۹۴,۲۶۶
۳ تراکتور کشاورزی ITM ۳۹۹ ۴WD ۴,۸۳۰,۲۰۱,۱۵۲
۴ تراکتور کشاورزی ITM ۴۷۵ ۲WD ۲,۹۲۶,۳۹۰,۶۸۶
۵ تراکتور کشاورزی ITM ۴۷۵ ۴WD ۳,۵۳۲,۲۰۵,۱۹۸
۶ تراکتور کشاورزی ITM ۴۸۵ ۲WD توربودار ۳,۱۴۶,۳۳۵,۴۵۷
۷ تراکتور کشاورزی ITM ۴۸۵ ۴WD توربودار ۳,۹۱۱,۷۷۷,۳۱۶
۸ تراکتور کشاورزی ITM ۸۰۰ ۲WD توربودار ۳,۲۵۵,۰۲۹,۱۳۲
۹ تراکتور کشاورزی ITM ۸۰۰ ۴WD توربودار ۳,۹۹۲,۸۵۰,۶۲۳
۱۰ تراکتور کشاورزی سنگین ITM ۱۵۰۰ ۴WD توربودار ۱۱,۹۸۰,۲۶۴,۸۷۲
تراکتورهای سبک و باغی
۱۱ تراکتور باغی کمرشکن ITM ۹۵۰ ۲,۰۰۰,۲۱۱,۷۳۷
۱۲ تراکتور کشاورزی ITM ۴۵۵ ۴WD توربودار ۲,۷۲۷,۱۴۰,۷۵۰
۱۳ تراکتور کشاورزی ITM ۴۷۰ ۲WD ۲,۱۱۲,۶۴۰,۱۶۳
۱۴ تراکتور کشاورزی ITM ۴۷۰ ۴WD ۲,۶۲۷,۰۱۸,۶۸۸
بکهو لودر
۱۵ بکهولودر TDL ۸۶NEW ۲WD ۱۰,۲۲۲,۳۳۰,۶۵۱
۱۶ بکهولودر TDL ۱۰۰ ۴WD ۱۰,۶۹۸,۵۱۷,۹۱۶
۱۷ بکهولودر TDL ۱۰۰S ۴WD ۱۱,۵۵۰,۷۰۴,۹۷۷
۱۸ بکهولودر TDL ۱۳۰ ۴WD ۱۳,۶۳۳,۲۹۶,۱۹۶

ثبت دیدگاه

لطفا جهت پاسخ دهی به دیدگاه خود از زبان فارسی استفاده نمایید.